معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

آخرین اخبار
حوزه اروپا
مدیریت چالش تحریم های ثانویه توسط اتحادیه اروپا

تحریم های ثانویه به علت سیاست فشار سیاسی حداکثری و تهاجم اقتصادی دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران به چالشی اساسی برای اتحادیه اروپا تبدیل شده است.آسیب پذیری ...

حوزه اروپا
بررسی مکانیزم های همکاری موجود در منطقه دریای مدیترانه و جنوب اتحادیه اروپا

با توجه به اهمیت کشورهای منطقه مدیترانه و جنوب اتحادیه اروپا متشکل از کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، مالت، یونان و قبرس از حیث سیاسی، اقتصادی و انرژی...

حوزه اروپا
بررسی روابط تجاری ایران و اسلواک در سال 2018

آمارهای رسمی وزارت اقتصاد اسلواک در مورد تجارت دو کشور نشان می دهد که در سال 2018 حجم تعاملات تجاری ایران و اسلواک در مجموع 58 میلیون و هفتصد و هفتاد هزار یورو ...

حوزه اروپا
سهم بخش خویش فرمایی در اشتغال زائی در اتحادیه اروپا

یورو استات در گزارشی اعلام کرد: در سال 2018، تعداد افراد خویش فرما در گروه سنی 15 تا 74 سال به 32 میلیون و 600 هزار نفر رسید. طبق این گزارش، اشتغال های بخش خویش...

کرواسی
فهرست سهمیه جذب نیروی کار( خارجی) و مشاغل مورد نیاز در سال 2019 کرواسی

دولت کرواسی براساس ماده 74 قانون این کشور (درخصوص اجازه کار خارجیان) سهمیه اجازه کار خارجیان برای سال 2019 را به شرح زیر تصویب کرد: (توجه: فرم درخواست کار در ...